Skip to main content

V teku so priprave na Strategijo pametne specializacije (SPS)

Ta teden je v organizaciji Slovenskega avtomobilskega grozda (ACS) potekala delavnica za pripravo in predstavitev identificiranih tehnoloških področij kot odziv na javni poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS), ki je bil s strani Službe vlade RS za razvoj (SVRK) objavljen konec aprila.

Aktivnosti za pripravo Strategije pametne specializacije Slovenije (SPS) so ponovno v teku, ker je rok za posredovanje predlogov 25. maj 2015. Opredelitev prioritet v okviru SPS bo temeljila na kriterijih preverljivega obstoja kompetenc, kapacitet in potencialov na prednostnem področju v celotni verigi vrednosti ter na izboru tehnoloških področij in produktnih smeri, znotraj katerih ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc za ustvarjanje. Pametna specializacija tako za slovensko industrijo predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj, inovacijski potencial za prodiranje na globalne trge ter krepitev prepoznavnosti.

Tudi na področju slovenske avtomobilske industrije je vsekakor dovolj kompetenc, znanja in zmogljivosti, da bi s še učinkovitejšim povezovanjem slovenskih podjetij, raziskovalnih organizacij in drugih deležnikov to področje lahko še bolj okrepili in ga naredili mednarodno še bolj prepoznavnega. Zato se bo ACS odzval na objavljen poziv in pripravil predlog produktnih smeri za večjo konkurenčnost slovenske avtomobilske industrije. V ta namen je bila izvedena delavnica za pripravo in predstavitev identificiranih tehnoloških področij, na kateri so se prisotni člani glede na oblikovana prednostna področja SPS že umestili v določena tehnološka področja za pripravo pobud v okviru ACS.

Vsi udeleženci delavnice so se strinjali, da je nujno potrebno k sodelovanju pri oblikovanju pobud pozvati še ostale člane ACS, ki tokrat niso bili prisotni. Poudarek projekta je namreč na skupni poslovni ideji, v kateri bo sodelovalo čim večje število deležnikov. Glede na izbran interes in po uvrstitvi ostalih članov se bodo oblikovale skupine za pripravo vsebine pobud. V načrtu je, da se osnutke pobud v okviru ACS potrdi do 21. maja.