Skip to main content

Uspešno smo oddali vlogo za Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo SRIP ACS+ na področju mobilnosti

Danes, takoj po odprtju vložišča na MGRT smo oddali vlogo na javni razpis za oblikovanje strateškega razvojno inovacijskega partnerstva SRIP ACS+ z vlogo za področje MOBILNOST.

V SRIPu združujemo več kot 70 partnerjev, skupaj s potencialnimi novimi zainteresiranimi podjetji pa bomo pripravljene odlične vsebine v naslednjih mesecih še nadgradili.

Odpiranje prispelih vlog na ministrstvo bo v ponedeljek, 21. novembra 2016.   

 

O nadaljnjih korakih bomo vse partnerje v SRIPU ACS+ obvestili takoj, ko bomo z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli povratno informacijo o izboru.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj