Skip to main content

Objavljen razpis za »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil objavljen javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij« Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom. Cilj javnega razpisa pa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Javni razpis je namenjen malim in srednjim podjetjem ter velikim podjetjem s sedežem v vzhodni kohezijski regiji.

Okvirna višina sredstev v sklopu javnega razpisa je 8.000.000,00 EUR, koriščenje le-teh pa bo mogoče v proračunskih letih 2017 - 2019.

Več o razpisu si lahko preberete na povezavi  http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1099

Rok za oddajo vlog je 20.2.2017.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj