Skip to main content

Predstavitev Strateško razvojno inovacijskega partnerstva na področju Mobilnosti, SRIP ACS+

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti združuje člane dveh združenj, Gospodarskega interesnega združenja GIZ ACS in Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenija.

GIZ ACS v SRIP Mobilnost vstopa v vlogi nosilnega partnerja, Združenje za promet pa bo nastopalo v vlogi povezovalne inštitucije na področju transporta, logistike in javnega prometa.

Mobilnost je eno od pomembnejših področij svetovnega in evropskega gospodarstva, ki pa ni omejena samo na transport ljudi in blaga ampak sega tudi na prenos idej ali znanja zaradi česar se mobilnost dotika tudi agilnosti. SRIP ACS+ Mobilnost ne vidi svoje vloge samo na področju tehnologij mobilnosti ampak tudi razvoju metod agilnosti, s katerimi želi biti v podporni vlogi predvsem svojim članom in tudi drugim nastajajočim SRIPom.

VIZIJA SRIP ACS+

Ambicija Slovenije je postati vodilna država v regiji centralne in jugovzhodne Evrope na področju zelene mobilnosti. S prestrukturiranjem Slovenskega avtomobilskega grozda, preoblikovanju njegovega poslanstva in vizije in strateško povezavo z Združenjem za promet in deležniki na področju transporta in logistike se bo Slovenija pozicionirala kot pobudnik, povezovalec in koordinator projektov zelene mobilnosti.

Področja mobilnosti, kot jih prepoznavamo pri SRIP ACS+ Mobilnosti so:

  • učinkovita, varna in udobna vozila
  • pametni promet
  • boljša prometna infrasturktura
  • napredni transport in logistika
  • fleksibilne storitve in poslovni modeli
  • javni transport in intermodalnost
  • infrastruktura za povezana in avtonomna vozila
  • dekarbonizacija, energija in goriva

vse skupaj v povezavi s pametnimi tovarnami, pametnimi skupnostmi in področjem materialov.

Članstvo SRIP ACS+ Mobilnost predstavljajo skupaj člani ACS ter člani Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Poleg tega je prepoznanih kar nekaj novih deležnikov, ki so potencialni člani SRIP ACS+ Mobilnosti, saj v njem lahko najdejo odlične povezave in poslovne priložnosti, ter predvsem priložnosti za oblikovanje skupnih RR pobud.

SRIP ACS+ Mobilnost je odprt za nove člane, ki posamično vstopajo v ACS ali v Združenje za promet kot tudi za vstop novih grozdov oziroma združenj v SRIP.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj