Skip to main content

Prejeli smo sklep o podpori operacije SRIP ACS+

Sporočamo, da smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli sklep o podpori operacije z nazivom Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti SRIP ACS+

V naslednjih dneh bomo pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Hkrati bomo prejeli več informacij o obliki in načinu priprave akcijskega načrta, ki je naslednja faza razpisa.

Za člane SRIP ACS+ bomo tako lahko seznanili z nadaljnjimi aktivnostmi in jih povabili k aktivnemu sodelovanju pri pripravi akcijskega načrta. v naslednjem obdobju bomo tako pripravili večje število delavnic, srečanj in posvetov.

Rok za oddajo akcijskega načrta je 9. april 2017.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj