Skip to main content

SRIP ACS+ Delavnici Učinkovita, varna in učinkovita vozila in Dekarbonizacija, energija in goriva

V ACSu smo pričeli z aktivnim pripravljanjem vsebin akcijskega načrta v sklopu SRIP ACS+. Prvi korak priprave so izvedbe delavnic po posameznih fokusnih področjih.

Danes sta bili izvedeni delavnici UČINKOVITA, VARNA IN UDOBNA VOZILA ter DEKARBONIZACIJA, ENERGIJA IN GORIVA.

Obe delavnici sta že nakazali nekatere fokusne usmeritve posameznega področja. Prisotni člani so s svojim aktivnim sodelovanjem opredeleili nekaj glavnih razvojnih projektov in posameznih aktivnosti znotraj njih.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj