Skip to main content

SRIP ACS+ Delavnici Javna infrastruktura in pametni promet

V SRIP ACS+ smo danes nadaljevali z izvajanjem delavnic po posameznih fokusnih področij in sicer z delavnico na fokusnem področju JAVNA INFRASTRUKTURA in PAMETNI PROMET.

S prisotnimi na delavnici smo uspeli opredeliti nekaj konkretnih projektov na področjih javne infrastrukture in pametnega prometa.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj