Skip to main content

Oddali smo akcijski načrt SRIP ACS+ na področju Mobilnosti

V skladu z navodili Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo oddali Akcijski načrt strateško razvojno inovacijskega partnerstva na področju Mobilnosti, poslovno razvojne strategije 2017-2020

Kot priloga k Akcijskemu načrtu so bili dodani raziskovalno razvojni projekti partnerjev SRIP ACS+. Dokument vsebuje 102 indetificirana projekta na vseh fokusnih področjih mobilnosti.

Akcijski načrt si lahko ogledate na povezavi:

SRIP_ACS_MOBILNOST_akcijski_nart.pdf

****

Dodatne informacije: GIZ ACS Dunja Podlesnik, 01/236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj