Skip to main content

Na Brdu je potekala konferenca Pametna mobilnost za zeleno prihodnost

Evropska komisarka Mag. Violeta Bulc in minister za infrastrukturo Dr. Peter Gašperšič sta organizirala konferenco Pametna mobilnost za zeleno prihodnost kot posvet o prihodnosti cestnega prometa in avtomobilske industrije.

Poleg aktivnega sodelovanja vseh udeležencev na konferenci so bile s strani komisarke predstavljene tudi naslednje teme kot so evropska prometna strategija, strategija povezanih inteligentnih transportnih sistemov in digitalizacija, strategija nizkoogljične mobilnosti, nove evropske zakonodajne pobude na podoročju cestnega prometa, investicijske možnosti ter raziskave in razvoj.

****

Dodatne informacije: Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si