Skip to main content

Evropska komisija za čisto, konkurenčno in povezano mobilnost

Evropska komisija je sprejela ukrepe za posodobitev mobilnosti in prometa v Evropi, ki bodo zagotovili prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost.

Dolgoročna strategija „Evropa v gibanju“ vsebuje širok nabor pobud, ki bodo izboljšale varnost v prometu, spodbujale bolj pošteno cestninjenje, zmanjšale emisije CO2, onesnaževanje zraka in prometne zamaške, zmanjšale upravne ovire za podjetja, preprečevale nezakonito zaposlovanje ter zagotovile ustrezne pogoje dela in počitek za zaposlene. EU bo prehodu na pametno, socialno pravično in konkurenčno mobilnost do leta 2025 dala zagon s ciljno usmerjeno zakonodajo in podpornimi ukrepi ter naložbami v infrastrukturo, raziskave in inovacije.
 
Strategijo spremlja prvi sklop osmih zakonodajnih pobud, usmerjenih posebej v cestni promet. Ta sektor je izredno pomemben, saj neposredno zaposluje 5 milijonov Evropejcev, hkrati pa ustvarja skoraj petino emisij toplogrednih plinov v EU. Predlogi bodo izboljšali delovanje trga cestnega prevoza blaga ter pomagali izboljšati socialne in delovne pogoje delavcev.
 
Sklop osmih predlogov bodo v naslednjih dvanajstih mesecih dopolnili drugi predlogi, vključno z emisijskimi standardi za obdobje po letu 2020 za osebna in kombinirana vozila ter prvimi emisijskimi standardi za težka vozila.
 
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1445_sl.htm  

Violeta Bulc, Evropska komisarka za mobilnost in promet

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj