Skip to main content

SRIP ACS+ posvet Razvoj modelov povezovanja znanosti z gospodarstvom

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si