Skip to main content

Projekt EDISON Slovenija - referenčna država zelene mobilnosti

Živimo v času intenzivnega prehoda iz fosilno bazirane ekonomije v brezogljično družbo prihodnosti, ki se bo zgodila bistveno hitreje, kot si lahko predstavljamo. Zelena ekonomija in z njo povezane zelene mobilnostne tehnologije pri tem igrajo eno ključnih vlog. Zato je 41 strateških partnerjev, podjetij, raziskovalnih institucij in občin danes podpisalo Zavezo o sodelovanju v mednarodnem mobilnostnem projektu Edison. Z njim Slovenija vstopa v jedro globalnega razvoja zelenih mobilnostnih tehnologij in rešitev prihodnosti. Projekt pokriva vse ključne strateške usmeritve EU in ga kot takega podpira tudi slovenska vlada. Gre za eno do sedaj največjih pobud različnih strateških partnerjev s ciljem umestiti Slovenijo kot referenčno državo zelene mobilnosti na zemljevid Evrope in sveta.

Skupina partnerjev - podjetij, univerz, inštitutov, občin in drugih je na osnovi dveh uspešno izvedenih projektov, postavitve električnih polnilnic med Logatcem in Bovcem v okviru projekta Zelena Keltika in uvedbe prvih električnih vozil in polnilnih postaj v Beogradu, razvila ambiciozno idejo o umestitvi Slovenije kot referenčne države na področju zelene mobilnosti. Skupaj so zato danes startali mednarodni projekt EDISON - Eco Driving Innovative SOlutions and Networking. Ta bo združeval posamezne konzorcije partnerjev, ki bodo delovali na različnih področjih. Vsa pa bodo usmerjena k skupnem cilju, narediti zeleno mobilnost prijazno in dostopno za uporabnika.

vir: Bor Slana/STA
 
Evropa in z njo Slovenija potrebuje konkretne prebojne rešitve, s katerimi se bo zelena mobilnost konkretno močneje približala uporabnikom. Zaradi tega so izjemno pomembni projekti razvoja novih tehnologij, izdelkov in storitev, ki omogočajo zeleno mobilnost. Enako pomembni so tudi demonstracijski projekti, s katerimi bodo partnerji v projektu najprej v slovenskih mestnih občinah pokazali vse možne načine uvajanja zelene mobilnosti v vsakodnevno rabo. Partnerji bodo zato v mestnih občinah vzpostavili med seboj  povezan koncept mestne zelene mobilnosti z e-avtobusi, mestnim in medmestnim e-car sharingom, e-kolesi in drugimi digitalno povezanimi intermodalnimi oblikami zelenega prometa ter tako Slovenijo spremenili v naravni laboratorij zelene mobilnosti in vzorčni poligon za testiranje inovativnih zelenih tehnologij.

Partnerji bodo projekt Edison nadgradili tudi z izgradnjo mednarodnega Inovativnega centra zelene mobilnosti s sedežem v Sloveniji in s podružnicami v Sloveniji in širše v regiji. Ta bo omogočal mreženje, kreiranje novih idej, razvoj novih rešitev, izobraževanje, preizkušanje in demonstracijo tehnologij na enem mestu. Kreativno, dinamično in fleksibilno okolje, privlačno za strokovnjake, razvojnike, dijake in študente, uporabnike tehnologij, start-up podjetja in že uveljavljene igralce na trgu je nujno za doseganje prebojnih rešitev. Na ta način se zagotavlja dodatna gospodarska rast v Sloveniji, nova kakovostna delovna mesta, preprečuje se beg možganov, naša država pa postaja atraktivna za tuje naložbe in strokovnjake, ki s svojim inovativnim znanjem in rešitvami gradijo boljšo prihodnost.


 
Projekt Edison neposredno odgovarja na ključne starteške izzive in usmeritve  EU za zagotavljanje njene bodoče konkurenčnosti - uvaja zeleni promet, podprt z obnovljivimi viri energije in preko pametnih digitalnih aplikacij združuje različne oblike zelenih prevoznih sredstev. Projekt podpira tudi slovenska vlada, preko katere in neposredno preko naših podjetij povezave z avstrijskimi, madžarskimi, bavarskimi, slovaškimi in češkimi partnerji že nakazujejo na močno mednarodno pobudo, v kateri Slovenija oblikuje svojo vodilno vlogo. Slovenija z Edisonom proaktivno postaja nosilec strateško pomembnega evropskega projekta, s katerim bo skupaj z ostalimi mednarodnimi  partnerji v projektu konkurirala za evropska sredstva iz perspektive 2020 – 2025.
Edison tako postaja ena ključnih skupnih pobud partnerjev iz gospodarstva z aktivnim sodelovanjem inštitucij znanja ter podporo pristojnih ministrstev, vlade in občin v Sloveniji. Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo SRIP ACS+, kjer so se partnerji združili v projektu, pa eden najpomembnejših generatorjev razvoja slovenskega gospodarstva.

vir: Bor Slana/STA

SRIP ACS+, ki ga v sodelovanju z Združenjem za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije vodi ACS Slovenski avtomobilski grozd in združuje več kot 80 slovenskih podjetij, namreč ustvari kar 17 odstotkov bruto domačega proizvoda in več kot 20 odstotkov slovenskega izvoza.

Partnerji iniciativne skupine in podpisniki pisma o nameri so (po abecednem vrstnem redu) ABC rent a car in turizem d.o.o. – Europcar Slovenija, ABELIUM d.o.o., ADVENTURA HOLDING d.o.o., AVANTCAR, poslovni inženiring d.o.o., AVRIGO d.o.o., CELJSKI SEJEM d.d., DRUŠTVO S RALLY, E3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o., ELAPHE d.o.o., ELEKTRIČNA VOZILA F d.o.o., ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ETI d.d., ETREL d.o.o., GOR KOLESA d.o.o., GOLEA, goriška lokalna energetska agencija, HIDRIA d.o.o., IOLAR d.o.o., ISKRA Mehanizmi d.o.o., IZLETNIK Celje d.o.o., KOLEKTOR GROUP d.o.o., KORONA Inženiring d.d., MESTNA OBČINA CELJE, MESTNA OBČINA KOPER, MESTNA OBČINA NOVA GORICA, MESTNA OBČINA NOVO MESTO, MESTNA OBČINA VELENJE, NGV d.o.o., OMV Slovenija d.o.o., PETROL d.d., PLAN-NET SOLAR d.o.o., PODKRIŽNIK d.o.o., RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o., ROTARY KLUB IDRIJA, ROTARY DISTRIKT 1912 (Slovenija), SiEVA d.o.o., Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju Mobilnosti SRIP ACS+, ŠPICA International d.o.o., TPV d.o.o., UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT, ZAG ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO, ZDRUŽENJE ZA PROMET pri GZS, partner v SRIP ACS+.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj