Skip to main content

Projekt Combilaser

Evropski projekt v katerem sodelujeta tudi dva člana GIZ ACS je dobil svoj promocijski video.

Projekt COMBILASER je triletni razvojni projekt, ki se izvaja v okviru evropske razvojne perspektive Obzorje 2020. Projekt razvija prebojne rešitve iz področja laserskega varjenja, ki bodo omogočile popolni nadzor parametrov varjenja s pomočjo samo-učečega se sistema. Sistem bo tako omogočil velik doprinos k uvedbi t.i. zero-waste proizvodnje oziroma proizvodnje brez napak na tehnološko izjemno zahtevnih tehnoloških procesih pri katerih se uporabljajo laserske tehnologije in je še posebej primeren za uvedbo v avtomobilski industriji.

V projektu sodelujeta dva člana grozda ACS. Hidria AET je koordinator projekta in en izmed njegovih glavnih pobudnikov. Uvedena rešitev, ki jo promocijski video tudi predstavlja, bo uporabljena pri izdelavi nove čepne svečke Hidria OPTYMUS PSG. V projektu sodeluje tudi Razvojni center SiEVA, ki skrbi za marketinške raziskave ter diseminacijske aktivnosti ter učinkovito eksploitacijo rezultatov.

Video je dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=s-COLiqgcNM

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta: http://www.combilaser.eu/

****