Skip to main content

Srečanje EDISON v Novi Gorici

V petek 21.7.2017 je v Novi Gorici potekalo prvo srečanje pobudnika Elektro Primoska v projektu EDISON.

Srečanja se je udeležilo več kot 20 zainteresiranih pobudnikov v projektu EDSION. Najprej je projekt EDISON predstavila direktorica SRIP ACS+ Tanja Mohorič.

Nato je Miha Valentinčič iz Petrola predstavil projektno idejo za občino Koper, katere koordinator je Petrol. Osredotočajo se na rešitve za zapiranje mestnega središča, intermodalnost v majhnih mestih, avtonomna vozila in smart city portal.

Predsednik uprave družbe Elektro Primorska Uroš Blažica je predstavil načrte »zelenega mobilnega« povezovanja med Mestno občino Nova Gorica in Gorizia. V sklopu projektne ideje naj bi se postavile e-polnilnice na vsaki strani državne meje. V nadaljevanju je tudi možnost nadgradnje projektne ideje na plačilo ostalih storitev z istimi predplačniškimi karticami kot npr. plačilo parkirnine, plačilo oziroma izposoja koles, mestnega avtobusa ipd.

V projekt je vključena Elektro Primorska bolj zaradi testiranja sistema za optimalno upravljanje omrežja ter hčerinska, tržna družba E 3, ki v sklopu projekta lahko razširi svojo ponudbo. Povedal je, da v prihodnosti načrtujemo tudi srečanje s potencialnimi partnerji z italijanske strani, mogoče bo srečanje prineslo kakšno dodatno idejo in možne nove partnerje.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj


Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.