Skip to main content

Podjetje TPV d.o.o. in Hidria d.o.o. prejela pomembna priznanja s strani njunih kupcev

Slovenski dobavitelji avtomobilske industrije so zelo priznani in kompetentni razvojni dobavitelji vsem pomembnejšim originalnim proizvajalcem vozil. V potrditev temu se lahko z zelo pomembnima priznanjema pohvalita kar dva člana ACS, Slovenskega avtomobilskega grozda.

Podjetje TPV je prejelo priznanje podjetja BROSE kot »ključni dobavitelj leta 2017«. S tem priznanjem BROSE podjetju TPV priznava visoko razvito raven sodelovanja in kompetentnost pri razvoju in proizvodnji sedežnih komponent. Priznanje je potrdilo obstoječe močno strateško partnerstvo med obema podjetjema, oba sta prepoznala skupne priložnosti za krepitev sodelovanja tudi v prihodnje.

Podjetje HIDRIA pa je prejelo priznanje za najboljšega dobavitelja »BEST PLANT 2017« koncerna PSA. Sodelovanje Hidrie in koncerna PSA traja že 17 let in glede na prejeto priznanje bo to trajalo tudi v prihodnje. Hidria bo namreč opremila PSA-jev najnovejši dizelski motor, ki bo prvič vgrajen v Peugeot 308, dogovarjajo pa se že za razvoj motorjev po letu 2022.

Čestitamo!

**** 

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si