Skip to main content

Inovativni center zelene mobilnosti EDISON

Včeraj je potekalo 2. srečanje zaniteresiranih pobudnikov za izgradnjo Inovativnega centra zelene mobilnosti v okviru projekta EDISON.

Kot smo se dogovorili na prvem srečanju je tokratno srečanje potekalo v soorganizaciji Razvojnega centra Novo Mesto, kamor so nas povabili v goste.


Najprej so udeleženci slišali predstavitev ideje Inovativenga centra zelen mobilnosti, nato je potekal konstruktiven pogovo kakšne so potrebe vseh zainteresiranih pobudnikov. Pokazal se je močan interes po skupni rasti na področju znanja in izkušenj.
Razšli smo se z dogovorom, da se naslednjič srečamo kar na predvideni lokaciji novega centra, še z bolj dodelanimi idejami.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj


Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.