Skip to main content

CLEPA je objavila osnutek mnenja glede CO2 standardov za težka vozila

Evropsko združenje avtomobilskih dobaviteljev CLEPA je objavila osnutek oblikovanega mnenja o standardih CO2 za težka vozila.

Celotno besedilo si lahko preberete na povezavi DRAFT_CLEPA_PP_on_CO2_from_HDVs.pdf 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj


Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.