Skip to main content

CLEPA je objavila osnutek mnenja glede CO2 standardov za težka vozila

Evropsko združenje avtomobilskih dobaviteljev CLEPA je objavila osnutek oblikovanega mnenja o standardih CO2 za težka vozila.

Celotno besedilo si lahko preberete na povezavi DRAFT_CLEPA_PP_on_CO2_from_HDVs.pdf 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si