Skip to main content

Dan najboljše prakse 2017 konferenca za vzpodbujanje partnerstev za pametne tovarne

Tudi letos Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) organizira konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE, ki bo potekala od 28. do 29. septembra na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. Konferenca je šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki nadaljujejo tradicijo iz let 2001 – 2004, ko so bile z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja po metodi 20 ključev, organizirane prve tri letne konference.

Letošnja Konferenca je namenjena spodbujanju »digitalnih« partnerstev na vseh nivojih: partnerstev med gospodarstvom in državo, med gospodarstvom in razvojno raziskovalno sfero, med domačimi in tujimi gospodarskimi in raziskovalnimi subjekti, med timi v podjetjih in institucijah, v dobaviteljskih verigah in verigah vrednosti, itd., s ciljem pospešiti procese preobrazbe tovarn v pametne tovarne prihodnosti. Izmenjava najboljših praks stalnega inoviranja in izboljševanja procesov ostaja rdeča nit tudi letošnje konference  DNP, ki je tokrat obogatena še s prvimi izkušnjami povezovanja v strateška razvojna in inovacijska partnerstva (SRIP).

Več informacij o konferenci se nahaja v priponki:

tretje_obvestilo_DNP_2017_1.pdf

Na konferenco se prijavite s prijavnico.

****