Skip to main content

Delavnica zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti za izdelke in zavarovanje odpoklica

Včeraj je SRIP ACS+ v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico, zavarovalno posredniško hišo BI NOVA, z zavarovalnico Prisma in z zavarovalnico Allianz organiziral delavnico Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti.

Za podjetja, ki delujejo v avtomobilski panogi je eno od ključnih zavarovanj, zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke in zavarovanje odpoklica. Kakšne so možnosti in oblike pri sklepanju teh zavarovanj je predstavilo podjetje BI NOVA z več kot 20 letnimi izkušnjami v panogi.

PRISMA kreditno zavarovanje je del svetovno največje kreditne zavarovalnice Euler Hermes in varuje podjetja pred neplačili terjatev, ki nastanejo s plačilno nesposobnostjo kupcev.
PRISMA (skupina Euler Hermes) ima podatke o plačilni dinamiki za preko 40 mio podjetij po celem svetu in to lokalno v državah.
PRISMA jamči za plačila odprtih terjatev in skrbi za varnost poslov v podjetju. To velja tudi za kupcev v Sloveniji.
S slabšanjem razmer na trgu, postanejo zavarovalnice previdnejše in zavarovanja dražja, zato je sedaj pravi čas za sklepanje kreditnega zavarovanja, saj so premije na trgu trenutno razmeroma nizke.

ALLIANZ ZAVAROVALNICA, podružnica Ljubljana, je del največje evropske zavarovalniške skupine, ki na slovenskem trgu ponuja tudi specifična zavarovanja. Mednje sodi tudi zavarovanje vodstvenih delavcev oziroma po angleško: Directors & Officers Insurance (D&O).
Zakaj D&O zavarovanje? Kaj je ogroženo?
Vodstveni delavci se tako pogosto znajdejo v težavnem položaju uravnavanja ravnotežja med komercialnimi dejavnostmi, zahtevami regulatorja, vladnim nadzorom, mnenjem revizorja oziroma računovodje, dobrim upravljanjem podjetja, pričakovanji vlagateljev in pričakovanji zaposlenih. Iščejo odgovore na kompleksna vprašanja, podprta z raznolikimi in dvoumnimi informacijami. Tako so kljub najboljši praksi in pestrim osebnim izkušnjam še vedno osebno izpostavljeni tožbam zaradi domnevno neuspešno opravljenih nalog. To vodi k izgubi osebnega ugleda, oškoduje kariero, vodi v dolgotrajne sodne postopke in naraščajoče stroške obrambe. Ne le, da to lahko prizadene sredstva podjetja, lahko tudi izčrpa osebno premoženje vodstvenega delavca.

****