Skip to main content

Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige - posvet SRIP MATPRO

V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO bo 19. oktobra 2017 v GH Bernardin v Portorožu.

Posvet je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva.

Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri.

V okviru posveta bo potekala moderirana diskusija skozi katero se bodo predstavili SRIP-i. SRIP ACS+ bo zastopal mag. Marko Gorjup, član uprave TPV d.o.o.

Program si lahko ogledate v priponki.

vabilo_na_Posvet_SRIP_MATPRO_19.10.2017.pdf

****