Skip to main content

Strateška razvojno-inovacijska partnerstva in kompetenčni centri za razvoj kadrov

V ponedeljek 23. oktobra 2017, se je SRIP ACS+ udeležil dogodka, kjer so se srečali 4 javne insitutcije in 44 udeležencev iz vseh SRIPov in KOCov z namenom okrepiti sodelovanje med njimi ter kakovost upravljanja skozi razvoj znanj upravljalcev in vodij.

Sedem interdisciplinarnih omizij, organiziranih po domenah S4 je razpravljalo o tem, kako uspešno voditi partnerstva SRIP&KOC. V razpravi so prepoznali komplementarna področja in skupne interese, na katerih bodo v prihodnje lahko gradili svoje sodelovanje.


Dogodek so skupaj organizirali in izvedli Služba Vlade za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kar je bilo s strani udeležencev – vseh SRIP&KOC, posebej izpostavljeno kot primer dobre prakse, ki bi ji veljalo slediti tudi drugje.

Več o dogodku in zaključkih, si lahko prebereta v priloženem dokumentu.

Dogodek_23.10.2017_-_Sporoilo_za_javnost.pdf

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj


Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.