Skip to main content

Priložnost za slovenska podjetja: program LIFE

Na Ministrstvu za okolje in prostor je od 1. junija 2016 aktivna inovativna ekipa LIFE, katere nam je okrepiti črpanje evropskih sredstev programa LIFE, ki je namnjeno financiranju okoljskih projektov.

Ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti, ki je bila ustanovljena, je na voljo z namenom informiranja in izobraževanja o pripravi kvalitetnih projektnih prijav.

LIFE projekt je finančni instrument EU, ki je namenjen financiranju okoljskih in podnebnih ukrepov in sicer implementaciji in razvoju okoljske politike in zakonodaje Skupnosti ter integraciji okoljskih in podnebnih ukrepov v druge politike in s tem prispevati k trajnostnemu razvoju ter financiranju ukrepov in projektov z evropsko dodano vrednostjo.
Krepitev  zmogljivosti, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje in prostor je višja stopnja odobrenih LIFE projektov in hkrati tudi večja prisotnost evropskih nepovratnih sredstev za financiranje okoljskih projektov v slovenskem prostoru.


V prilogi objavljamo kratko predstavitev LIFE finančnega instrumenta kot načina pridobivanja nepovratnih evropskih sredstev

Program_LIFE_predstavitev.pptx

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj


Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.