Skip to main content

PAMETNE VASI - nove tehnologije in koncepti za ohranitev primorskega podeželja

Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju, vaseh in manjših mestih v prihajajočih desetletjih?

Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se odraža v zahtevah po razvoju preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembi miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ. Kaj pomeni to za prebivalce in za gospodarstvo? Kako lahko zagotovimo, da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil izseljevanja in revščine? Kako lahko te izzive izkoristimo za odpiranje novih delovnih mest, učinkovit in hiter javni promet, čistejše okolje ali boljšo izrabo kmetijskih površin?

Prvo regionalno omizje bo 1. december 2017, ob 18h v dvorani Krajevne skupnosti Škofije.

V Škofijah bodo o prihajajočih konceptih in tehnologijah razpravljali:

• Tanja Mohorič, direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte v Hidrii ter direktorica Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju mobilnosti SRIP ACS+
• Patricija Pirnat, vodja proizvodnje KZ Agraria Koper
• Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki
• dr. Dejan Paravan, direktor strateških inovacij Gen-I
• Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP)

K razpravi boste vabljeni vsi sodelujoči.
.
Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost.
Na dogodek se prijavite na http://bit.ly/2j813gW

V prilogi je priloženo uradno vabilo, kjer si lahko preberte še več o dogodku.

Vabilo_pametne_vasi_kofije.pdf

Na dogodek vabita evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) in Krajevna skupnost Škofije

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj


Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.