Skip to main content

Posvet avtomatizacija strege in montaže - ASM17

Vabljeni na že 14. letni posvet ASM17, ki bo 6. decembra 2017 na GZS, Dimičeva 13.

Na posvetu ASM'17 bo obravnavano aktualno stanje in novosti na področju avtomatizacije, strege in montaže s poudarkom na inteligentnih in inovativnih rešitvah, robotizaciji in povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov z uvajanjem principov vitke proizvodnje.

Govorilo se bo o izzivih na področju Industrije 4.0 in tovarn prihodnosti. Pridobljena nova spoznanja bodo v pomoč strokovnjakom in vodilnim delavcem pri vsakodnevnem delu v podjetjih.

Okvirni tematski sklopi na posvetu Avtomatizacija strege in montaže 2017 bodo:
1. Inteligentna avtomatizacija in robotika.
2. Industrija 4.0 – dileme in izzivi
3. Tovarne prihodnosti in pametni gradniki
4. Učinkovitost proizvodnih procesov in sistemov.
5. Inovativne rešitve in vitka proizvodnja.
6. Podjetja predstavljajo – dobre prakse.

Na spletni strani posveta ASM '17 www.posvet-asm.si si lahko preberte vse aktualne informacije ter program posveta.

Prijavo lahko uredite na tej povezavi.

Vabijo: GZS, Združenje Kovinske Industrije, SRIP Tovarne prihodnosti

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj


Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.