Skip to main content

BRAVE - BrRidging gaps for the adoption of Automated VEhicles

Objavljamo prvo glasilo projekta BRAVE, ki z raziskavami , testi in znanstvenimi prispevki na področju avtonomne vožnje preočuje različne vidike avtonomne vožnje in jo skuša približati voznikom.

Glasilo so pripravili partnerji projekta. V projektu sodeluje 11 partnerjev iz 7 različnih držav.

Iz Slovenije je partner v projektu AMZS. Projekt podpiramo v Slovenskem avtomobilskem grozdu ACS, prav tako ga podpirajo Inštitut Jožefa Štefana, Zavod za gradbeništvo Slovenije in podjetje Porsche Slovenija.

BRAVE_Newsletter_1_January_2017.pdf

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj


Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.