Skip to main content

Rešite kvIZUM - koliko poznate dosežke slovenskih podjetij, inovatorjev in ostalih slovenskih pionirjev na posameznih področjih

Januarja je na spletu zaživel digitalni kviz Slovenski kvIZUM. Z njim želijo ustvarjalci doseči 300.000 Slovencev in krepiti samozavest Slovencev kot naroda inženirjev in inovatorjev ter utrditi prepoznavnost Slovenije, zelene referenčne države v digitalni Evropi.

Kviz v prvi fazi vključuje 58 vsebin, povzetih po javno dostopnih medijskih virih in informacijah izbranih inovativnih podjetij. V nizu petih vprašanj, ki se ob ponovnem reševanju vsakokrat zamenjajo, kviz s ponujenimi odgovori na poljuden in humoren način ozavešča o dosežkih slovenskih podjetij, inovatorjev in ostalih slovenskih pionirjev na posameznih področjih.

Kviz je namenjen splošni javnosti in vključuje vprašanja kot so (več primerov v prilogi):

·         Kdo je avtor teorije, na podlagi katere je človek prvič stopil na Luno? Slovenec, Herman Potočnik Noordung.

·         Čigav izum je razpršilo za parfume, inovacija, ki jo danes uporablja cel svet? Izumil ga je Slovenec Peter Florjančič.

·         Katero podjetje izdeluje merilne programe in naprave, ki jih uporabljajo skoraj vsi proizvajalci avtomobilov na svetu in vesoljske agencije kot je Nasa? Trboveljsko podjetje Dewesoft. 

Ideja iz projekta, ki navdušuje za inovativnost

Ideja za kviz izvira iz projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inovativnost ter osvetljuje priložnosti njihovega razvoja v inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicih. Pri razvoju kviza so sodelovali dijaki in študenti na Mediatlonu 2017 s podporo Društva za marketing Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.

Do kviza lahko dostopate na povezavi http://talentismo.si/#/   

****

Dodatne informacje: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.

Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.