Skip to main content

Evropski projekt Open I SME

Center za prenos tehnologij in inovacij na Inštitutu Jožef Stefan je vključen v evropski projekt Open I SME.

Projekt je namenjen podjetniškim podpornim organizacijam in podjetjem ter jim preko svoje platforme nudi podporo pri:
-          iskanju novih partnerjev,
-          reševanju kompleksnih inovacijskih vprašanj,
-          validiranju inovacijskih konceptov,
-          analiziranju stanja tehnologij,
-          iskanju primernih strokovnjakov,
-          identifikaciji novih trgov za obstoječe tehnologije

Da bi se bolje razumele vaše potrebe in za nadaljni razvoj Open I SME platforme, odgovorite na 10 vprašanj v anketi (povezava tukaj). Za odgovore boste potrebovali približno 5 minut.
 
V zameno organizacijam podpornega okolja in njihovim strankam je omogočeno:
-          brezplačen dostop do platforme* Open I SME do aprila 2018,
-          izobraževanje glede uporabe platforme (webinar – datum po dogovoru),
-          tehnično in metodološko podporo pri uporabi platforme,
-          dostop do sumarnih rezultatov ankete,
-          dostop do publikacij Open I SME.
 

Platforma uporabnikom omogoča iskanje med članki in patenti več kot 10 milijonov raziskovalcev. Na voljo so povzetki znanstvenih člankov in patentov, platforma pa na podlagi iskalnih nizov izbere in rangira najzanimivejše strokovnjake. Sistem omogoča tudi kontaktiranje le-teh preko posredniške organizacije (projektnih partnerjev in drugih posrednikov), ki lahko v sistemu kreira e-pismo in ga pošlje izbranim strokovnjakom.  Dodatne informacije o platformi najdete na projektni strani in v priloženi brošuri. Osnovno delovanje sistema je predstavljeno tudi tukaj. Platforma je namenjena majhnim in srednje velikim podjetjem, ki želijo navezati stik s strokovnjakom za strokovno-, raziskovalno- ali razvojno sodelovanje, pregledati stanje tehnologije na področju, iskati nove razvojno-projektne ideje, jih preveriti, itd. Uporaba platforme je za podjetja do konca trajanja projekta (april/maj 2018) brezplačna.

Več o projektu si lahko preberete v boršuri na priloženem linku:

OPENiSME_brochure_2016_ENG.pdf

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.