Skip to main content

Seminar o možnostih vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije

Vabljeni na seminar o možnostih vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije. Osrednja tema bodo investicije v projekte za trajnostno energijo, in sicer predvsem v državah Zahodnega Balkana, evropske soseščine in Afrike.

Seminar bo 1. junija 2018 v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Predstavljene bodo tudi možnosti kombiniranega financiranja (ang. blending)na področju trajnostne energije.
Vabljeni so predstavniki malih, srednjih in velikih podjetij, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi s trajnostno energijo, energetskimi rešitvami in storitvami v različnih sektorjih, in iščejo priložnosti za internacionalizacijo.

O programu in prijavi si lahko več preberete na POVEZAVI.

Število mest je omejeno, potrebne so prijave.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.