Skip to main content

Srečanje partnerjev projekta EDISON

Včeraj, 30. maja 2018, je na Nebotičniku v Ljubljani potekalo prvo srečanje aktivnih partnerjev EDISON.

EDISON je platforma za povezovanje vseh deležnikov, ki razvijajo rešitve zelene mobilnosti na vseh področjih – od razvoja novih izdelkov in storitev, preko izobraževalnih programov do razvoja poslovnih modelov in njihovega uvajanja v realno okolje.
V zadnjih mesecih se je na razvoju modela EDISON veliko dogajalo, še več je idej za prihodnost katere sta predstavila direktorica SRIP ACS+ Tanja Mohorič in koordinator projekta Darko Levičar, ki sta obenem pozvala partnerje k pogovoru in razvijanju idej, da bo nadaljnji razvoj EDISON-a v največji možni meri odgovarjal proaktivno na potrebe partnerstva in vsakega posameznega partnerja.

Temu je sledilo druženje med partnerji, izmenjava menj in izkušenj ter oblikovanje abicioznih a kljub vsemu relanih načrtov za razvoj EDISON-a.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.