Skip to main content

Udeležili smo se posveta o inovacijah v zelenih tehnologijah za trajnostno prihodnost

V okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja – ETTR, ki ga v Sloveniji tako kot v Evropi v času 30. 5 – 5. 6. obeležujemo že četrtič, in v povezavi s svetovnim dnevom okolja (5. junij), je Ministrstvo za okolje in prostor tradicionalno organiziralo strateški posvet.

Posvet z naslovom Potenciali zelenih tehnologij za trajnostno prihodnost, ki je bil v petek, 1.6.2018 v prostorih ARSO, je bil namenjne spoznavanju in uporabi kazalnika okoljski oziroma ekološki odtis.

Na posvetu so bili predstavljeni številni prispevki, ki so nakazovali, kako bi lahko ogljični (in okoljski) odtis zmanjšali s tehnologijami, ki so danes že komercialno dostopne ali bodo to v kratkem, in kakšni bi bili pozitivni učinki na drugih področjih.

Več o posvetu si lahko prebereta na povezavi:

www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8314/

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.