Skip to main content

Prvi v Sloveniji s pooblastilom za pregled vozil, ki za pogon uporabljajo zemeljski plin

Član SRIP ACS+, podjetje LOTRIČ Meroslovje d.o.o., so kot prvi v Sloveniji v mesecu maju pridobili pooblastilo za izvajanje rednih in izrednih pregledov vozil, ki za pogon uporabljajo stisnejen zemlejski plin (SZP).

Preglejuje lahko osebna, kombinirana ter tovorna vozila.

Pri podjetju LOTRIČ Meroslovje razumejo projekt kot družbeno odgovoren, saj prinaša ureditev področja, ki do sedaj še ni bilo urejeno, partnerjem pa zagotavlja nemoteno dobavo, distribucijo, servisiranje ter vzdrževanje tovrstnih vozil.

Skupaj s skupino Porsce Slovenija lahko ponudijo celovito rešitev po meri in zahtevah naročnikov.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.