Skip to main content

Poslovni dogodek »Novi poslovni modeli in strategije za razvoj proizvodov"

12. junija 2018 smo SRIP ACS+ skupaj s CADCAM Lab d.o.o. v Hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons organizirali poslovni dogodek »Novi poslovni modeli in strategije za razvoj proizvodov«, na katerem so bili predstavljeni novi poslovni modeli in izzivi s katerimi se srečujejo podjetja na poti transformacije v inovativna pametna podjetja.

Na dogodku so predavali tuji strokovnjaki, ki so skozi kratka predavanja predstavili zanimive in koristne informacije o spremembah poslovnih modelov in strategij za razvoj proizvodov.

Upravljanje podatkov o proizvodih je bolj pomembno kot kadarkoli prej.
Jos Voskuil iz TacIT, ki ima že več kot 20 let izkušenj z različnimi PLM in PDM rešitvami, je poudaril, da ni več pomembno zgolj združevanje podatkov, temveč tudi povezovanje. Takšno stopnjo povezljivosti omogočajo platforme za inoviranje proizvodov (ang. Product Innovation Platforms), ki podjetjem omogočajo združevanje različnih rešitev na enem mestu (CRM in MES rešitve, rešitve za sledenje podatkov v realnem času). Glede na to, da se tehnologija razvija hitreje, kot ji podjetja lahko sledijo, sta kakovost podatkov in kakovostno upravljanje s podatki o proizvodih pomembnejši kot kadarkoli prej. Večina podjetij se srečuje s pomankanjem zavedanja, kako bi morali vsi udeleženci v življenjskem ciklusu proizvodov biti skladni in povezani v celoto in podpirati vizijo managementa podjetja. Jos Voskuil je poudaril bi-modalen pristop k transformaciji, ki se je izkazal kot zelo uspešen za skoraj vsa podjetja, ki so se odločila za ta pristop.

V čemu ste edinstveni?
Oscar Torres iz Dassault Systemes je skozi zanimivo zgodbo poudaril, da mora vsak posameznik, vključno s podjetjem, vedeti v čemu so najboljši in kakšne so njihove konkurenčne prednosti. Ko se podjetje zaveda, v čemu je najboljše, lahko jasno opredeli razvojno strategijo in sledi tehnološkim trendom in vedno bolj zahtevnim kupcem. Gospod Toress je poudaril, da morajo biti vsi zaposleni seznanjeni s strategijo podjetja, podjetje pa mora izvajati sistem, ki bo omogočil kakovostno upravljanje vse bolj zapletenih proizvodov.

Strategija digitalizacije je zelo pomembna
Pierre Aumont iz Dassault systemes je na primeru avtomobilske industrije predstavil, da imajo start-up podjetja pomembno vlogo pri spreminjanju poslovnih modelov in strategij za razvoj proizvodov. To je mogoče, saj današnja tehnologija skoraj vsem omogoča, da so inovativni in konkurenčni. Ravno zaradi tega morajo imeti že dolgo obstoječa podjetja s prepoznavnimi blagovnimi znamkami strategijo digitalizacije in skrbeti za njeno izvajanje. Ker tehnologija napreduje z visoko hitrostjo, je ključnega pomena, da nove tehnologije povečajo raven učinkovitosti, kar posledično skrajša celoten proizvodni ciklus. Gospod Aumont je z živo demonstracijo prikazal učinkovito upravljanje in spremljanje vseh procesov v 3DEXPERIENCE platformi in interakcijo udeležencev v celotnem življenjskem ciklu proizvodov.

Učenje je ključ uspeha
Na dogodku so se obiskovalci lahko udeležili tudi okrogle mize na temo »Ali smo opredelili strategijo slovenske proizvodnje?«, katero je moderirala Tanja Mohorič, direktorica GIZ ACS. Glavni zaključek okrogle mize je bil, kako implementacija vsake nove tehnologije zahteva določene naložbe, še bolj pomembno pa je, da se podjetja velikokrat ne zavedajo izgube, ki nastane zaradi pomanjkanja strategije digitalizacije ali zaradi neizvajanja določenih ukrepov, kot je naprimer analiza izvedljivosti projektov. Zahvaljujoč napredni tehnologiji, so poslovne rešitve, ki jih podjetja implementirajo, modularne in prilagojene procesom in potrebam podjetja. Zato je sklop rešitev, ki jih implicira 4. industrijska revolucija individualiziran za vsako podjetje.****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.