Skip to main content

SRIP MATPRO vabi na strokovno srečanje

SRIP MATPRO organizira strokovno srečanje na temo družbenega vidika trajnosti TRAJNOST=PREDNOST, ki bo 20. junija 2018 ob 9h v Poslovni oazi na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Za podjetja odgovorno in trajnostno ravnanje dolgoročno pomeni povečevanje konkurenčne prednosti in boljši poslovni izid, veča pa se tudi zadovoljstvo in s tem zvestoba zaposlenih, izboljšuje odnos z deležniki, krepi vloga podjetja v lokalni skupnosti, izboljšuje predvidevanje in upravljanje tveganj.

Uvodoma bosta udeležence pozdravila mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS ter Marko Drobnič, predsednik uprave Talum in predsednik Sveta SRIP MATPRO.
Osrednji sogovornici bosta mag. Janja Neja Petkovšek, avtorica priročnika Trajnost = prednost ter Saša Leben, direktorica za razvoj na Formitas Group, članica Upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice ter predsednica Združenja agencij na SOZ.

Na posvetu bodo predstavili, zakaj na pot trajnosti in kakšne so njene prednosti, kakšni so vložki, kakšna je korist in kakšen je trajnostni poslovni model.

Podjetja o svoji družbeni odgovornosti tudi poročajo in pri tem nagovarjajo potrošnike, delničarje in finančne skupnosti, zaposlene, pogodbene partnerje, vlado, širšo družbeno skupnost, nevladne organizacije in druge deležnike. Zato je dobro poznati prednosti, ki jih podjetjem tovrstno poročanje prinaša. Le z uporabo najustreznejših tržno-komunikacijskih aktivnosti bodo vsi deležniki prepoznali trajnost in družbeno odgovornost kot ključni element delovanja, vizije in razvoja podjetja.

Vljudno vabljeni na strokovni posvet TRAJNOST=PREDNOST.

Srečanje je brezplačno, vendar prosimo za vašo prijavo preko spodaj objavljenega spletnega obrazca.

https://www.gzs.si/matpro/MATPRO/Prijava-na-posvet-TRAJNOST-PREDNOST


*****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.