Skip to main content

SRIP ACS+ MOBILNOST: Delavnica Pravice intelektualne lastnine

SRIP ACS+ je v torek 10. julija 2018, organiziral delavnico na temo Pravice intelektualne lastnine: organizacijske in poslovni vidiki.

Na delavnici sta predavala dr. Bojan Pretnar in Dejan Pretnarj, ki sta največja strokovnjaka na tem področju v Sloveniji.
Prvi del je bil teoretično obarvan. Dr. Bojan Pretnar povedal osnove intelektualne lastnine. V drugem delu je Dejan Pretnar povedal na kaj je potrebno biti pozoren pri patentnih poizvedbah ter obenem tudi v praksi pokazal kako se lotiti patentnih poizved.


Skozi delavnico so udeleženci izvedeli tudi informacije o varstvu blagovnih znak, kdaj se odločiti za vlogo za patentiranje neke ideje, kakšne so razlike med Evropo in Slovenijo glede pomembnosti intelektualne lastnine.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.