Skip to main content

Uspešno zaključen posvet Zelena mobilnost v slovenskih občinah

V soorganizaciji SRIP ACS+, Mestno občino Celje, Celjski Sejem, Rotary Slovenija ter partnerji pobude EDISON, BMW, Renault Nissan in Petrol, smo 11.9.2018, v okviru otvoritve MOS Celje izvedli tradicionalno srečanje občin, na temo Zelena mobilnost v slovenskih občinah.

Prisotnim predstavnikom slovenskih občin, gospodarstvenikom in predstavnikom medijev je bila poleg Evropske analize različnih modelov prehoda v zeleno mobilnost in brezogljično družbo, ki jih je predstavil predsednik ERTRAC dr. Stephan Neugebauer, predstavljena tudi analiza in programi financiranja za prehod v zeleno mobilnost v RS, ki jo je predstavil g. Bojan Žlender iz MZI.Poleg analitično finančnih vidikov so bili predstavljeni tudi praktični primeri in modeli prehoda v Zeleno trajnostno mobilnost kot jih izvajajo v partnerstvu Edison, Mestni občini Novo mesto, Petrolu, Elektru Ljubljana in Zavodu Sopotniki. Prisotni obiskovalci so s svojimi vprašanji dopolnili celotno temo razprave.

Po uradnem delu dogodka so si prisotni lahko tudi ogledali produkte elektro mobilnosti, ki so jih razstavili predstavniki podjetja Petrol, BMW in Renault ter se dogovorili za osebno srečanje s predstavniki udeležencev konference za poglobljeno in personalizirano rešitev njihovih aktualnih vsebin mobilnosti.

Vsi prisotni so se strinjali, da so takšni dogodki in prezentacije obstoječih rešitev mobilnosti zelo zanimivi in nujo potrebni za hiter prehod v trajnostno zeleno mobilnost v slovenskih občinah in podjetjih.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.