Skip to main content

Prvi slovenski dogodek The Things Conference on Tour

4. oktobra bo v Maruboru prvi slovenski dogodek The Things Conference on Tour. Konferenco organizira Inštitut IRNAS v sodleovanju z združenjem The Things Network Slovenia.

Na konferenci se bo zbralo več kot 100 razvijalcev, strokovnjakov in izobraževalcev iz regije. Ob predstavitvah najnovejših tehnoloških rešitev in zanimivih primerov iz prakse, praktičnih delavnicah ter ob druženju in mreženju bodo predstavljene tudi rešitve ki jih ponujata tehnologija LoRaWAN in The Things Network.

Kot govorci bodo sodelovali vrhunski eksperti, med drugimi Johan Stokking, soustanovitelj in tehnični vodja pri The Things Network in Thomas Telkamp, soustanovitelj in tehnični direktor pri Lacuna Space.

Vsak udeleženec bo prejel tudi svoj LoRaWAN senzor mikroklime, s katerim bo eksperimentirali med dogodkom in tudi po njem.

Vabljeni, da za dodatne informacije o programu in prijave obiščete spletno stran.

Povezave:
Konferenca -  www.thethingsnetworkslovenia.org
LoraWAN tehnologija - www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/
Odprto LoraWAN omrežje - www.thethingsnetwork.org

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.