Skip to main content

Kongres za mala in srednja podjetja v Katowicah na Poljskem

Od 17. do 19. oktobra bo v Katowicah (Poljska, Šlezija) potekal kongres malih in srednjih podjetij, z naslovom "Science - Business - Self-Government - TOGETHER FOR ECONOMY".

Kongres organizira Gospodarska zbornica iz Katowic, ki se nahajajo v Šleziji, v najbolj industrijskem področju Poljske.

Dogodek je enkratna priložnost za slovenska podjetja, da se predstavijo na Poljskem saj ima program kongresa zelo zanimive teme tudi iz področja avtomobilske industrije. Potekale bodo panelne razprav ter B2B srečanja.

V prilogi prilagamo okviren program.

Program_VIII_ECSME-PROGRAMME_11.09.2018_EN.pdf

Za več informacije se obrnite na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Varšavi, ga. Maja Šegota nbkb/tfhpubAhpw/tj

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.