Skip to main content

Rezultat povezovanja znanosti in gospodarstva je Laboratorij za 3D tisk kovin

Z včerajšnjim odprtjem skupnega laboratorija za 3D tisk kovin se uresničuje verjetno najbolj inovativni poslovni model povezovanja znanosti in gospodarstva, ki ga skupaj peljejo družba SiEVA, SRIP ACS+, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in partnerji.

Osnovno potrebo po izgradnji laboratorija je bilo zaznati že v okviru aktivnosti SRIP ACS+ na eni izmed delavnic o novih tehnologijah, nato pa smo na podlagi predlaganega poslovnega modela pridobili zaupanje pomembnih partnerjev, to so Cimos, Domel, Hidria, Iskra Mehanizmi, Kolektor Group, Mariborska livarna Maribor, TECOS, TPV, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Zavod za gradbeništvo Slovenije ter Zavod 404, in zbrali sredstva za nakup vrhunske opreme za 3D tisk kovin. Na Fakulteta za strojništvo smo ponudili, da lahko laboratorij gostuje  v prostorih fakultete, kar bo še okrepilo partnerstvo in omogočilo neposredno vključevanje študentov in profesorjev v delo laboratorija na konkretnih projektih industrije.Eno leto je samo trajalo od ideje do njene uresničitve, da je pol milijona evrov vreden 3D tiskalnik kovin, model zadnje generacije tiskalnikov nemškega proizvajalca EOS, pripravljen za uporabo. Na njem bomo lahko tiskali prototipe ali dele orodij in razvijali tehnološko zahtevne kose za maloserijsko proizvodnjo iz štirih materialov, to je nerjavnega in orodnega jekla, aluminija in nikljeve zlitine v velikosti 250 x 250 x 300 mm. S tem tudi slovenska podjetja sledijo trendu, saj je prav 3D tehnologija v letu 2018 označena za eno najbolj prebojnih tehnologij na svetu.
Omenjeni poslovni model je edinstven z več vidikov. Prvič se je namreč zgodilo, da so se združila različna podjetja in raziskovalne ustanove, ki so skupaj investirale v nakup opreme. Tudi delo na projektih bo potekalo skupaj, saj je vsak partner imenoval predstavnika, ki bo sodeloval v skupini s profesorji in študenti, da bomo tako skupaj iskali ustrezne rešitve za probleme, ki jih bo izpostavila industrija. Partnerji si med seboj nismo konkurenca, zato verjamemo, da bo sodelovanje in prenos inženirskega znanja še toliko boljši. Prav tako smo snovalci projekta že navezali stike z drugimi tovrstnimi laboratoriji v Avstriji in Nemčiji, sodelujemo tudi z Univerzo Udine, kar pomeni, da imamo pred seboj že dovolj izzivov, s katerimi se bomo lahko takoj spopadli.

Foto: Robert Zabukovec

Miloš Šturm, direktor družbe SiEVA: »V preteklih sedmih letih je bil poudarek razvojno raziskovalnih nalog v SIEVI izboljšanje delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem, električni in hibridni pogonski sistemi, razvoj mehanskih komponent za večjo varnost in udobje potnikov skupaj z razvojem proizvodnih tehnologij za izdelavo sklopov. To usmeritev smo nadaljevali tudi s projektom EVA4green, ki ga sofinancira ministrstvo za znanost. Zadnja tri leta smo sodelovali tudi v dveh evropskih projektih Obzorja 2020 COMBILASER in Facts4Workers. V obeh smo skupaj s partnerji razvijali tehnologije za Industrijo 4.0. Projekt ustanovitve 3D LAB je bil tako logično nadaljevanje, saj so dodajalne tehnologije velik izziv tudi za avtomobilsko industrijo.«
Tanja Mohorič, direktorica SRIP ACS+: »Resnično nas veseli, da se naše delo, usmerjeno v povezovanje partnerjev s področja mobilnosti, zaznavanja priložnosti za skupne projekte in podpora pri realizaciji le-teh odraža v tako pomembnem projektu, kot je vzpostavitev skupnega laboratorija gospodarstva in javnih raziskovalnih inštitucij. Ne samo, da s tem gospodarstvu prinašamo odlično priložnost za razvoj pomembnih kompetenc, temveč tudi vzpostavljamo povesem nove modele povezovanja in premikamo okvire dosedanjih razmišljanj. Zagotovo bomo tudi v prihodnje enako smelo in ambiciozno ustvarjali nove priložnosti za avtomobilsko industrijo in področje mobilnosti v Sloveniji, saj je izzivov vedno dovolj, odličnost partnerjev pa nam daje zagotovilo, da bomo dosegali tudi pomembne prebojne rezultate.

Foto: GIZ ACS

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan Fakultete za strojništvo UL: »Z velikim navdušenjem in pričakovanji se vključujemo v tovrstno povezovanje znanosti in gospodarstva. Naši profesorji in študenti bodo tako imeli priložnost ponuditi svoje obsežno znanje, uporabljati vrhunsko opremo in iskati rešitve za aktualne izzive industrije. Študenti se bodo vključevali v projekte, ki jim bodo dali aplikativna znanja in omogočili navezovanje stikov z različnimi zaposlovalci. Od nas bodo tako odšli ne le s teoretičnimi, ampak tudi s konkretnimi praktičnimi znanji, usposobljeni za takojšnje delo v industriji, kar je danes bistvena prednost na trgu dela.«

Foto: Robert Zabukovec

***

O SiEVI
Družba SiEVA d.o.o. (kratica pomeni Sinergijski ekološki varen avtomobil) je podjetje, ustanovljeno z namenom opravljanja storitev na raziskovalno razvojnem področju, usmerjenim v strateška področja elektrifikacije in varnosti vozil. Podjetje zaposluje vrhunske razvojne kadre, ki s svojimi kompetencami na področju elektrifikacije vozil, motorjev z notranjim izgorevanjem, zagotavljanjem udobja in varnosti ter razvoja procesov, tehnologij in proizvodne odličnosti nadgrajujejo obstoječa znanja v podjetjih-družbenikih podjetja SiEVA. Družba SiEVA kot novo razvojno jedro slovenske avtomobilske industrije predstavlja nov korak v razvoju slovenske avtomobilske industrije pri izgradnji kompetenc ter konkurenčnega pozicioniranja na globalnem trgu.
O SRIP ACS+
SRIP je kratica za strateška razvojna inovacijska partnerstva, ki so bila oblikovana na pobudo države na devetih prednostnih področjih. Eno izmed prednostnih področij je tudi avtomobilska industrija z mobilnostjo in nosilec tega SRIP je avtomobilski grozd ACS. SRIP deluje kot podporno okolje, iščejo skupne projekte in možnosti za razvoj.
O Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je sodobna raziskovalna institucija, priznana v slovenskem in mednarodnem okolju. Fakulteto odlikujejo vrhunski raziskovalni dosežki, katere je prepoznal tudi Evropski raziskovalni svet in podelil financiranje (ERC projekt) že dvema raziskovalcema.  Rezultate svojih raziskav raziskovalci objavljajo tudi v najuglednejših revijah, kot je Nature Communications in številne druge. Poleg tega  je Fakulteta za strojništvo med najbolj aktivnimi  akademskimi institucijami v Sloveniji pri razvojno-raziskovalnem sodelovanju z gospodarstvom in prenosu znanj v industrijsko okolje.


****

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.