Skip to main content

SRIP ACS+ se je udeležil konference LoveDigital.si

Dvodnevna mednarodna konferenca SLOVEnian DIGITALization Competences - Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, je potekala med 22. in 23. oktobrom 2018 na Brdu pri Kranju.

Glavni poudarek konfrence, ki sta jo organizirala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad s pratnerji je bil pomembnost razvoja kompetenc za uspešno digaitalno transformacijo slovenskih podjetij.

Digitalizacija je bila predstavljena kot nov izziv, ki spremlja slovensko gospodarstvo, predvsem so bila tukaj omenjena mala in srednja podjetja.

Mednarodni strokovnjaki so plenarno predstavili ključne izzive, obstoječe rešitve in predloge. Drugi dan so nadgrajevali predstavitve na interaktvinih delavnicah.

Tema prvega dneva je bila strateško usmerjeni vodje podjetij.

Med govorci prvega dne so strokovnjaki predstavili:

  •     vse, kar se tiče digitalizacije in katere dodatne viharje jim prinaša spremenljivo gospodarsko okolje 21. stoletja,
  •     kaj so konkretni tekoči in načrtovani ukrepi države ter podpornega okolja na področju digitalizacije, dobre prakse
  •     kaj so ključni izzivi v Sloveniji, kot jih vidijo vodje gospodarskih združenj
  •     kako so se na Danskem partnersko (podjetja in raziskovalci) lotili uvajanja in usposabljanja za digitalno transformacijo,
  •     kako so k digitalizaciji pristopili v Estoniji (https://e-estonia.com), skupaj z Baltsko regijo www.diginnobsr.eu ter
  •     kako se moramo prilagajati novim tehnologijam in generacijam v delovnem okolju.

Predvsem so se vsi udeleženci okrogle mize strinjali, da se je potrebno temeljito pripraviti na proces digitalizacije, najprej je potrebno pripraviti ljudi na spremembo mislenosti in okolja.

Predstavljene pa so bili tudi primeri dobrih praks iz podjetja Polycom in Yaskawa.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.