Skip to main content

Dan orodjarstva 2018

Včeraj, 8. novembra 2018, je potekal prvi skupni dogodek članov SRIP ACS+, TECOS in SRIP Tovarne prihodnosti.

Srečanje je bilo ze uspešno saj je povezalo več kot 75 slovenskih orodjarjev in uporabnikov orodij pridružila pa so se se tudi podjetja iz slovensko-avstrijskega združenja Advantage Austria in člani tehnološkega parka.

Najprej so udeleženci svoj pogled usmerili v prihodnost ter na interaktivni delavnici pogledali v drobovje novega koncepta proizvodnje, imenovane Industrije 4.0, ter kako lahko z njenim konceptom podprejo sodelovanje med orodjarji in uporabniki orodij. Udeleženci delavnice dr. Igor Panjtar, Mišel Zupančič, Roland Sommer, Boštjan Dokl-Menih ter dr. Aleš Hančič so skupaj z voditeljico Tanjo Mohorič pregledali stanje na tem področju v slovenskih podjetjih, njihove želje, pomisleke, predvsem pa podali napotke podjetjem, ki se želijo podati na pot vpeljave digitalizacije njihove industrije.

Sledila so B2B srečanja med podjetji na vnaprej pripravljenih kratkih bilateralnih pogovorih med zainteresirani člani, na katerih so se stkale prenekatere nove poslovne vezi. Glede na zelo pozitiven odziv bodo taka srečanja zagotovo postala stalnica.

Sledila je še ena interaktivna delavnica, ki se je osredotočila na še eno izjemno pomembno področje, to je razvoje kadrov na področju orodjarstva in avtomobilske industrije. Strokovnjaki prof. dr. Janez Kopač, Boštjan Zajec, Tina Kastelic, Ronald Sommer ter dr. Aleš Hančič so pod vodstvom Jerneja Pintarja poskušali odgovoriti, kako pridobiti, obdržati ter motivirati najpomembnejši kapital vsakega podjetja – kadre.

Simona Kneževič Vernon in Marko Močnik sta še predstavil izjemno pomembno vlogo razvojno-inovacijskega ekosistema pri gradnji verig vrednosti Industrije 4.0, čemu je sledilo še druženje ob okusnem prigrizku.

Zahvala gre vsem udeležencem, ki so s svojo udeležbo prispevali k uspešnemu dnevu ter tkanju novih poslovnih vezi.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.