Skip to main content

Konferenca Prometni dnevi Podonavske makro-regije 2018

V okviru izvajanja EUSDR PA1b aktivnosti organizira Ministrstvo za infrastrukturo konferenco The Danube region transport days 2018.

Četrta mednarodna konferenca Prometni dnevi Podonavske makro-regije 2018, bo 4. in 5. decembra v Best Western Premier Hotel Slon v Ljubljani.

Konferenca želi združiti zainteresirano prometno skupnost za izmenjavo izkušenj, rezultatov in idej o vseh vidikih prometa v Podonavski makro-regiji. Poleg tega je cilj okrepiti sodelovanje med zainteresiranimi stranmi v regiji, da bi se skupaj soočili z izzivi povezanimi z izvajanjem obstoječih dejavnosti prometne politike.

Več o konferenci in prijavi na uradni spletni strani konference:

www.drtd2018.org

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.