Skip to main content

Program Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM) 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo tudi letos izvedla izobraževanje Vodenje za izvozno poslovanje – International Trade Management, ki ga izvajajo v sodelovanju z ITM Worldwide Fundation.

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge. 

Stroške programa v višini cca 7.000,00 EUR na udeleženca krije javna agencija SPIRIT Slovenija. Stroški, ki jih za posameznega udeleženca krije podjetje ne presega 1.000,00 EUR, za resnost udeležbe pa je potrebno vplačilo depozita v višini 960,00 EUR, ki jih podjetje po uspešno opravljenem izobraževanju prejme nazaj.  

Več o izobraževanju in načinu prijave si lahko preverete na povezavi  

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.