Skip to main content

Za nami je 2. srečanje partnerjev EDISON

Danes je potekalo 2. srečanje Partnerstva EDISON, ki je bilo namenjeno predvsem pregledu dela v preteklem obdobju in načrtom partnerstva v prihodnje.

Prisotnim partnerjem je bila predstavljena strategija dela za leto 2019. Pogovarjali smo se o realiziranih aktivnostih od začetka v 2017 in prihodnjih aktivnostih partnerstva ter skušali oblikovati vlogo partnerstva EDISON po meri partnerjev. 

V zelo prijetnem vzdušju srečanja so partnerji podali kar nekaj izjemno zanimivih idej za bodoče aktivnosti EDISON-a, predvsem pa so nakazali kakšno vlogo partnerstva si želijo. Menijo, da bi partnerstvo resnično moralo predstavljati aktivnega sogovornika na državni kot tudi na regionalni ravni in ohraniti multidisciplinarni pogled na transformacijo mobilnosti.

Beseda je nanesla tudi na že naslednje srečanje partnerstva, ki pa ga bomo izvedli v zgodnje poletnih mesecih.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.