Skip to main content

Srečanje z avstrijskim AC Styria in madžarskim MAJOSZ

Danes smo se v organizaciji ACStyria srečali predstavniki avstrijskega združenja, madžarskega združenja avtomobilskih dobaviteljev MAJOSZ in ACS Slovenskega avtomobilskega grozda.

Namen srečanja je bil predstavitev nekaterih projektov, ki so v teku pri posameznem združenju. 

Bolj smo spoznali avstrijske projekte ORL Open Rail Lab, ALP.Lab in Inovativni laboratorij za testiranje dronov, madžarski ZALA Zone in slovenski EDISON in MANGO. 

Dogovorili pa smo se tudi za nadaljevanje izvajanja aktivnosti, dogovorjenih v podpisanem trilateralnem sporazumu. V skladu s sporazumom bomo srečanja izvajali periodično. 

V načrtu je tudi že večdnevna skupna konferenca za člane združenj, ki bo izvedena v oktobru. Naslednjič se srečamo v aprilu v Ljubljani.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.