Skip to main content

S člani smo se srečali v podjetju UNIOR d.d.

Danes smo izvedli prvo regijsko srečanje članov GIZ ACS pri članu. V Zrečah nas je gostilo podjetje UNIOR d.d., ki letos obeležuje že 100. obletnico delovanja. Od tega kar 70 let v avtomobilski industriji.

Srečanje članov smo pričeli s predstavitvijo gostitelja, ki jo je izvedel gospod Branko Bračko, član uprave podjetja. 

V zelo konstruktivenm pogovoru s člani je bilo podanih kar nekaj zanimivh predlogov in idej. Tako se bomo med drugim letos lotili priprave Slovarja izrazov avtomobilske industrije in mobilnosti, nadgradili predstavitve članov na spletni strani in še več. 

Srečanje smo zaključili z ogledom UNIOR Strojegradnje. 

Iskreno se zahvaljujemo prisotnim članom in gostitelju, podjetju UNIOR d.d. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.