Skip to main content

Strateški posvet o izzivih slovenske avtomobilske industrije in mobilnosti

V sredo, 19. marca 2019 smo izvedli strateški posvet o izzivih slovenske avtomobilske industrije in mobilnosti, ki so se ga udeležili direktorji oziroma predsedniki uprav največjih podjetij in dekani fakultet članic SRIP ACS+.

Prisotni so med zelo strokovno in odločno razpravo opredelili tudi nekaj ključnih izzivov avtomobilske industrije oziroma mobilnosti v Sloveniji in sicer:

- kadri 

- podpora razvoju 

- še večja reprezentativnost GIZ ACS Slovenskega avtomobilskega grozda oziroma SRIP ACS+ 

Nastala strateška skupina ključnih predstavnikov SRIP ACS+ se bo sestajala periodično. Naslednjič se bo sestala v poletnih mesecih. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.