Skip to main content

Danes smo s člani šli po sledeh sledljivosti v proizvodnih procesih

Delavnica na temo ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI V DISKRETNIH PROIZVODNIH PROCESIH – KORAK V SMERI INDUSTRIJE 4.0 je za nami.

Ob predstavitvah predstavnikov GS 1, podjetij KVINT d.o.o., PMS Meroslovje d.o.o. ter GRAH Automotive se je med udeleženci odprla zanimiva razprava o pomembnosti sledljivosti v podjetju ter predvsem njegovih proizvodnih procesih. 

Glede na predstavljeno dobro prakso podjetja GRAH Automotive d.o.o. so urejeni poslovni in proizvodni procesi ključ do zagotavljanja večje kakovosti izvajanja kot tudi ustvarjanja prihrankov.  

Prisotni so se strinjali, da je zagotavljanje sledljivosti v podjetjih resen problem, ki ga je potrebno rešiti. Verjetno je potreben najprej dvig zavedanja o tej pomembni temi, predvsem pa se je treba o tem čimveč pogovarjati. 

V SRIP ACS+ bomo na temo sledljivosti v proizvodnih procesih tudi v naslednjem obdobju izvajali več aktivnosti. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.