Skip to main content

Kako bo navidezna in obogatena resničnost vplivala na konkurenčnost podjetij

Včeraj je v Vzorčnem mestu v Velenju potekalo srečanje članov SRIP ACS+ na temo vpliva navidezne in obogatene resničnosti na konkurenčnost podjetij. Tema, ki je zelo pomembna za uvajanje Industrije 4.0 v proizvodne procese v podjetjih.

Nove tehnologije spreminjajo našo okolico v interaktivno področje, ki z digitalnimi elementi omogoča povsem nove pristope na številnih področjih:
• dostop do podatkov je hitrejši,
• delo poteka hitreje, proizvodni procesi so učinkovitejši,
• vzdrževanje strojev in naprav je učinkovitejše,
• zmanjšano je število zastojev, ti so krajši,
• napak je manj,
• izobraževanje in prenos znanja sta hitrejša,
• varnost je večja. 

Srečanje smo pričeli z ogledom Vzorčnega mesta z aktualno postavitvijo o Evoluciji.

Pogovor pa nadaljevali o predstavitvi navidezne in obogatene resničnosti ter opisom že obstoječih dobrih praks uporabe le-tega v proizvodnih podjetjih. 

Podan je bil predlog o ustnovitvi skupnega laboratorija za navidetno oziroma obogateno resničnost. Pogovori o novem laboratoriju bodo intenzivneje potekali na prihodnjih mesecih. 

Dogodek je bil organziran v sodelovanju in soorganizaciji z Vzorčnim mestom Velenje in SiEVO, razvojnim centrom avtomobilske industrije. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.