Skip to main content

Strateški posvet mikro podjetij SRIP ACS+

O nadgradnji akcijskega načrta SRIP ACS+ smo se danes pogovarjali s predstavniki mikro podjetij v članstvu Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju mobilnosti.

Pogovor z njimi je znova pokazal, da si želijo večje vloge SRIP-ov in aktivnejše komunikacije z državo. 

Med drugim so opredelili nekaj aktivnosti oziroma vsebin, ki bi v naslednjem obdobju morale biti obravnavane:

- povečanje sodelovanja med člani,

- izvedba delavnic "mehkejših vsebin" kot so projektno vodenje, izdelava poslvonega načrta , itd za člane,

-  izvedba delavnic z aktivno udeležbo članov in veliko več.

Nadgradnja Akcijskega načrta SRIP ACS+ bo potekala v poletnih mesecih. V potrditev Delovni skupini državnih sekretarjev bo dana v mesecu septembru 2019. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.