Skip to main content

Strokovni svet SRIP ACS+ je opredelil vsebine nadgradnje Akcijskega načrta

Na včerajšnjem srečanju Strokovnega sveta SRIP ACS+ so člani opredelili vsebine nadgradnje Akcijskega načrta.

Zaradi trendov v mobilnosti, ki jih čedalje bolje zaznavamo tudi pri nas in zaradi vstopa novih članov v partnerstvo bodo fokusna področja Akcijskega načrta malce spremenjena, še bolje rečeno nadgrajena.

  

V naslednjih dveh tednih se bodo člani zopet srečali in zasnovali osnove načrta. Akcijski načrt SRIP ACS+ bodo člani pisali in oblikovali v poletnih mesecih. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.